Fundacja Hematologii Rodziny Bogdani
WESPRZYJ NAS!
Rozlicz z nami PIT 2018:

Rozlicz z nami PIT 2017

Nazwa i numery rejestrowe:

Fundacja Hematologii Rodziny Bogdani
ul. Żabia 42
42-400 Zawiercie

KRS: 0000458872
NIP: 6492298438
Regon: 243249286

Nr konta:
61 1140 1078 0000 4068 5800 1001
mBank S.A. O/Katowice
ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice

Kontakt:

biuro@fundacjabogdani.pl
tel./fax: 32 67 30 902
tel.kom. 508 567 306

Rada Fundacji:

dr n. med. Elżbieta Kisiel
Przewodnicząca Rady Fundacji

dr n.med.Maria Gajecka Bożek
Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

ks. Stanisław Wybański
Członek Fundacji

Ewa Mentel
Prezes Zarządu

Adam Bogdani
Członek Fundacji

Co robimy?

Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest:

 1. udzielanie pomocy osobom dotkniętym chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego i układu chłonnego;
 2. wspieranie działań w zakresie wprowadzania nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych w dziedzinie Hematologii;
 3. wspieranie doskonalenia zawodowego lekarzy specjalizujących się w Hematologii.
 4. edukacja i informacja w zakresie diagnostyki oraz leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego i układu chłonnego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. bezpośrednią pomoc finansową lub rzeczową na rzecz osób dotkniętych chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego lub układu chłonnego;
 2. organizowanie i finansowanie udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce i poza jej granicami dla osób dotkniętych chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego lub układu chłonnego;
 3. zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych oraz ich nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie dla osób dotkniętych chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego lub układu chłonnego lub na rzecz podmiotów leczniczych specjalizującym się w udzielaniu świadczeń zdrowotnych takim osobom;
 4. finansowanie stosowania w medycznie uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Komisji Bioetycznej oraz spełnieniu wszystkich wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa, produktów leczniczych, które nie posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Polski i, które są przeznaczone dla osób dotkniętych chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego lub układu chłonnego;
 5. akcje informacyjne, działalność edukacyjną oraz działalność wydawniczą w zakresie diagnostyki i leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego i układu chłonnego;
 6. propagowanie celów Fundacji i przekazywanie wiedzy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego i układu chłonnego w środkach masowego przekazu;
 7. inicjowanie i wsparcie finansowe szkoleń lekarzy specjalizujących się w dziedzinie Hematologii;
 8. wsparcie finansowe lub rzeczowe działalności naukowo - badawczej w dziedzinie Hematologii;
 9. inicjowanie akcji lub udział w akcjach mających na celu rozszerzenie krajowego rejestru potencjalnych dawców szpiku kostnego;
 10. prowadzenie zbiórek pieniężnych, pozyskiwanie sponsorów i darczyńców wpierających finansowo i rzeczowo cele Fundacji.