Fundacja Hematologii Rodziny Bogdani
dr n. med. Elżbieta Kisiel
dr n. med. Elżbieta Kisiel
Absolwentka Wydziału Lekarskiego CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematologii, doktor nauk medycznych. Całe życie zawodowe czynnie związana z hematologią. Specjalizację z hematologii oraz tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w Klinice Hematologii CM UJ. Wieloletni kierownik Oddziałów Hematologii ( Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie). Członek Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Autor i współautor licznych publikacji w piśmiennictwie polskim i światowym oraz licznych prezentacji zjazdowych. Posiada duże doświadczenie w onkohematologii. Bierze udział w międzynarodowych badaniach klinicznych.
dr n.med. Maria Gajecka Bożek
dr n.med. Maria Gajecka Bożek
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej, ze specjalizacją II stopnia z pediatrii, doktor nauk medycznych. Pracę zawodową rozpoczęła w 1969r. w Szpitalu w Zawierciu, od 1983 do czasu przejścia na emeryturę w 2007 pełniła tam funkcję Ordynatora Oddziału Chorób Dzieci, w latach 1970-2012 lekarz konsultant w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu, w latach 1970-1983 pracowała w Poradni dla Dzieci Zdrowych i Chorych oraz w higienie szkolnej Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej W 1997 r. zostaje wybrana posłanką na Sejm RP III kadencji, pracuje w Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Zdrowotnej, w 2001 r. wybrana ponownie i zostaje Wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia, pracuje również w Komisji Samorządu Terytorialnego Od 2012 r. Przewodnicząca Stowarzyszenia Wychowanków Śląskiej Akademii Medycznej, działa w Radzie Społecznej Fundacji Aktywacji Rehabilitacji oraz Fundacji „Podziel się z innymi” im. Henryki Rudzkiej Całe życie zawodowe skutecznie realizuje projekty w zakresie programów polityki zdrowotnej, rehabilitacyjnej i społecznej
Ks.Stanisław Wybański
Ks.Stanisław Wybański
Ksiądz Kanonik Stanisław Wybański, kapłan archidiecezji częstochowskiej, ur. 22.06.1957 r. Od 1998 r. proboszcz i kustosz katolickiej parafii Trójcy Przenajświętszej i Sanktuarium NMP Skarżyckiej w Zawierciu.
Ewa Mentel
Ewa Mentel
Abiturientka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1993 r. jest zatrudniona w spółce Optopol. Od 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządu Spółki OPTOPOL Technology S.A., w Zawierciu.
Adam Bogdani
Adam Bogdani
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w Wojewódzkim Oddziale Naczelnej Organizacji Technicznej w Opolu na stanowisku Kierownika Działu Organizacji, a następnie pełnił funkcje kierownicze kolejno w Kombinacie Obrabiarek Ciężkich w Porębie i Okręgowej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Bytomiu. Od 1981 r. przez kilkanaście lat prowadził Zakład Optyczny w Zawierciu. W 1993 r. założył spółkę OPTOPOL, i systematycznie rozwijając jej działalność, z małej rodzinnej spółki stworzył firmę o zasięgu globalnym. Okulistyczna aparatura diagnostyczna produkowana przez firmę jest znana i używana na całym świecie. Od 2007 r. do końca 2011 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki OPTOPOL Technology S.A., a przez następny rok funkcję jej Doradcy.